links voor zesdeklassers
 
(Advertentie)
Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 1000
(Advertentie)
Kommagetallen vermenigvuldigen met vooraf schatten
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen
Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud
(Advertentie)
Oppervlakte van vierhoeken en driehoeken
(Advertentie)
Japans rekenen met overschrijding (geen uitleg)