links voor zesdeklassers
 
(Advertentie)
Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 1000
Kommagetallen vermenigvuldigen met vooraf schatten
Kommagetallen vermenigvuldigen en delen
Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud
Oppervlakte van vierhoeken en driehoeken
(Advertentie)
Japans rekenen met overschrijding (geen uitleg)