links voor zesdeklassers
 
(Advertentie)
Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Einde kolom 1
Wachtwoord

Zoek het meervoud van de volgende afbeeldingen. Het antwoord heb je nodig om de volgende box te openen. Let goed op voor de schrijfwijze!

 

Groene blokjes = gemakkelijk

Oranje blokjes = gemiddeld

Rode blokjes = moeilijk

Voor de leerkracht
Wachtwoord

Onze klassen hebben verschillende school.........

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Einde kolom 2
Wachtwoord

(Advertentie)
Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Wachtwoord

Einde kolom 3
Wachtwoord