links voor zesdeklassers
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Hieronder vind je 13 vragen die meestal geïllustreerd zijn met een afbeelding of een tabel. Vraag en afbeelding die bij elkaar horen hebben eenzelfde kleur.

 

Als je een juist antwoord hebt gegeven, krijg je een woord.  

Met de 13 woorden kan je een zin maken die je achteraf eens aan je ouders kan voorleggen. Zij zullen je wel vertellen of die zin klopt of niet...

 

Je begint best in deze kolom en ga dan verder met de middelste. Maak tot slot de rechtse kolom.

Jullie zitten nu in het zesde leerjaar van het basisonderwijs. Maar er bestaat ook een benaming voor het vijfde en het zesde leerjaar samen. Hoe schrijf je die naam met twee woorden (elk 5 letters)?

Wachtwoord

key
(Advertentie voor leraar of ouder)

Wat betekent de afkorting SO? Schrijf de twee woorden zonder hoofdletters als antwoord voor de volgende box hieronder.

Wachtwoord

key
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het woord "secundair" is afgeleid van het Latijn. Welk rangtelwoord is dat in het Nederlands? Je mag het hieronder met letters 

schrijven als paswoord voor de volgende box.

(Klik hier als je het woord "rangtelwoord" niet begrijpt.)

Wachtwoord

key

Er zijn veel mensen die zich bezig houden met (jouw) onderwijs. Je kent uiteraard de leraren en de directeur. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk?

Wie is eigenlijk de “grote baas” voor het onderwijs (tot er een nieuwe regering is)?

 

Schrijf aanspreektitel (bijv. directeur") en de achternaam als wachtwoord bij de volgende box. 

(Naam met hoofdletter!)

 

Wachtwoord

key

Zij maakt deel uit van deze groep ministers. Hoe noemen we dit kabinet met twee woorden (1 hoofdletter) (7 & 8 letters)

Wachtwoord

key
Voor leerkrachten
Wachtwoord

9 Jaar geleden zijn jullie begonnen aan een loopbaan die nog een tijdje zal duren. Sommigen zijn misschien nog niet halfweg?

 

Je hebt heel wat geleerd, lol gehad en wellicht ook minder leuke tijden gehad (hopelijk niet). Maar nu komt stilaan de tijd om aan een nieuwe hoofdstuk te beginnen.

 

Met dank aan meester Henk die een escaperoom maakte voor zesdeklassers uit Nederland. Maar daar zitten ze in groep 8...

 

In het middelbaar onderwijs kiezen sommige leerlingen voor "Latijn". Dat is de taal die de Romeinen spraken. Deze studierichting wordt aangeduid met de term ".... talen". 

(Welk woord past op de stippellijntjes? Geen hoofdletter...)

Wachtwoord

key

Andere leerlingen steken liefst niet teveel tijd in oude talen. Ze houden meer van wetenschappelijk onderzoek. Daarom willen ze de richting STEM volgen. Je ziet al dat de M staat voor "maths", dat betekent wiskunde. Geef ook de woorden die achter de letters S en T zitten. (Het zijn Engelse woorden, je mag ze ook kopiëren van een andere website... zonder hoofdletter.)

STEM1
Wachtwoord

key
STEM2
Wachtwoord

STEM3
Wachtwoord

key

Wie in het basisonderwijs soms moeite had met het studeren, gaat misschien liever met de handen werken. Dan kan je ook terecht in een riochting STEM maar met de klemtoon op werken met hout, metaal of bouwmaterialen. Als je start in een middenschool, zal je van alles wat mogen proeven. Dan ga naar de richting STEM-... (10 letters)

Wachtwoord

key

Wie later graag in een bedrijf gaat werken op een kantoor koos vroeger voor de richting HANDEL.

Deze richting heeft nu een andere naam gekregen. Het is een woord voor geld, werk en handel, oftewel alle dingen in een land waar het om geld draait.

Wachtwoord

key
(Advertentie voor leraar of ouder)

TIP: klik eens op het oogje naast het wachtwoord dat je net hebt ingetikt. Zo kan je controleren of je geen foutje hebt gemaakt. Let ook op voor de spaties!

Nadat je de derde graad in het basisonderwijs verlaat, kom je weer in de eerste graad van het secundair terecht.

 

In sommige scholen kan je alleen de eerste graad volgen. Na twee jaar vertrek je naar een andere school voor de tweede graad.

Hoe noemen we zo'n school die alleen de eerste graad aanbiedt?

Wachtwoord

key

Er zijn veel richtingen in het secundair onderwijs. Waarvoor staat de A in de afkorting ASO?

Wachtwoord

key

In Vlaanderen heb je geluk … je MAG naar school. Aan de andere kant MOET je óók naar school. Tot en met welke leeftijd geldt de leerplicht ?

 

Schrijf de leeftijd met cijfers als wachtwoord bij de volgende box.

 

Wachtwoord

key

Je bent klaar! Typ hieronder nu de volledige zin. Je hoeft alleen maar de woorden te noteren in de volgorde waarin je ze gevonden hebt (van links naar rechts en van boven naar beneden).

Let op de hoofdletter en het punt!

De Overstap: Naar het secundair (KLASSE)
Wachtwoord

key